Power view ile detaylı raporlama

Daha önceki yazımızda bir projedeki çalışanların performansını hesaplayıp bunu power view ile raporlamıştık,önceki yazımız ulaşmak için

http://planlamadanismanlik.com/alternatif-bir-spi-analizi/

linkini kullanabilirsiniz, fakat önceki çalışmamızda elimizdeki veriler kısıtlı olduğu için raporumuzda filtreleyebileceğimiz çok fazla değer yoktu ayrıca internetteki power view ile alakalı tüm örneklerde harita üzerinden veri gösterme raporları vardı, bence çok yararsız olsa da bu araştırma ışığında tüm yöneticilerin performansları bir haritada görmek istedikleri sonucuna vardım.

Rapor üzerinde harita gösterimini sağlayabilmek için şöyle bir senaryo oluşturdum, Toplam 3 şehirde 3 ayrı projenin devam ettiği bir şirkette en iyi yüksek performanslı 10 çalışanın sıralandığı, ülkelere göre performansların gösterildiği ve şehirlere göre performansların harita üzerinde gösterildiği bir rapor derleyeceğiz.

Bir önceki örneğimize ek olarak bu örnekte çalışan sayımızı arttırdık ve alttaki tabloyu oluşturduk

isim parent ülke şehir
furkan hasan IRAK Bağdat
ahmet furkan IRAK Bağdat
mehmet furkan IRAK Bağdat
metin furkan IRAK Bağdat
ali metin IRAK Bağdat
veli metin IRAK Bağdat
hasan IRAK
ziya UKRAYNA
hüseyin ziya UKRAYNA Kiev
şamil hüseyin UKRAYNA Kiev
hamdi hüseyin UKRAYNA Kiev
george hüseyin UKRAYNA Kiev
hans george UKRAYNA Kiev
gruber george UKRAYNA Kiev
tosun ziya UKRAYNA Dnipro
şemsi tosun UKRAYNA Dnipro
paşa tosun UKRAYNA Dnipro
remzi tosun UKRAYNA Dnipro”
fatmagül remzi UKRAYNA Dnipro
ayşe remzi UKRAYNA Dnipro

Bir önceki yazımızda bahsettiğimiz performans hesaplama yöntemi ile 3 projeden de verilerin tek bir tablo üzerinde birleştirildiğini farz ediyoruz ve alttaki tabloyu oluşturuyoruz,

 

Bir önceki çalışmadan farklı olarak burada ülke ve şehir alanları girilmiş ve gruplandırma sırasında doğru bir hesaplama yapılabilmesi için performans hesabını PowerPivot içerisinde yapacağız. Tabloya baktığınızda Hasan ve ziya isimli çalışanların bir parent çalışanı yok ve tüm değerleri 0 olarak belirlenmiş, buradan da anlayacağımız üzere bu çalışanlar ülke sorumluları, kendilerine ait  atanan bir proje olmadığı için performans değerlerini altında çalışanların performansından oluşturacağız. Verilere genel olarak baktığımızda Ukrayna’daki erkek çalışanların performansını projeye yansıtamadığını görmekteyiz, buda genel olarak ziyanın performansını düşürmekte.

Bir önceki örnekteki aynı işlemi yapıp verileri PowerPivot’a aktarıyoruz , bir önceki örnekten farklı olarak burada org hiyerarşisine 1 katman daha eklendiği için org4 alanını yaratıyoruz, ayrıca 1 adet measure yaratıyoruz. Bu measure için formülümüz

performans: =sumx(performans,[A]*[r])/sumx(performans,[B])

Önceki örneğe benzer şekilde

Bir pivot tablosu oluşturuyoruz ve performans tablomuza org performans kolonunu ekliyoruz, bu kolonu ekleme nedenimiz ilk 10 çalışanı belirlemek için bu değerden, performansları ülkelere göre hesaplarken “performans” measure hesaplamasında yararlanacağız

 

 

 

 

PowerPivot’ta

sıralama:=RANKX(ALL(performans[isim]),CALCULATE(sum([org performans])))

şeklinde yeni bir measure tanımlıyoruz, bu measure isimleri performansa göre sıralamamıza yarıyor böylece ilk 10 veya ilk 3 gibi görseller hazırlayabiliyoruz.

 

Powerwiew da 3 alan oluşturuyoruz

1 ilk 10 tüm çalışanları “org performans” alanına göre sıralayan bir bar chart

2 ülkelere göre ülke performansını ve ilk 3 çalışanı sıralayan bir matris alanı

3 org2 seviyesinde şehirlerin performansını gösteren bir harita görseli

Bu görselleri oluştururken yapılan adımları teker teker göstermek bir yazı içerisinde çok zor fakat altta linkini verdiğim Excel dosyasını indirdiğinizde her alanın seçtiğinizde bütün ayalarını görebiliyorsunuz.

Görselimizin son hali

 

Fotoğraftaki gibi oluşuyor.

bu yazıda oluşturulan dosyayı indirmek için

https://planlamadanismanlik.sharepoint.com/:f:/s/genel/EnXSxYSDAmRBnULnTdRYQNcBkVfhqZRN06_0F6hfDLj43g?e=fVnIgx

linkini kullanabilirsiniz